Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXIX/293/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2010 roku. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 roku.

UCHWAŁA Nr XXXIX/293/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2010 roku. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 roku.

Numer uchwały: 293
Numer sesji: 39
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA nr XXXIX/293/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 września 2010 roku.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)Rada Miejska w Poniecu uchwala się co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się udzielić w 2010 r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu do kwoty 177.955 zł. przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec polegających na:
1) remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych,
2) bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości Poniec w zakresie utrzymania czystości i porządku pasa drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej.
3) wykonaniu odcinka chodnika w Szurkowie,
4) wykonaniu chodnika na Wydawach.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących