Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIX/295/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 września 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II

UCHWAŁA NR XXXIX/295/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 września 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II

Numer uchwały: 295
Numer sesji: 39
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXIX /295/ 2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II.
2. Opracowaniem obejmuje się część gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo i Szurkowo.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 z uwzględnieniem
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących