Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XL/301/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała nr XL/301/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Numer uchwały: 301
Numer sesji: 40
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XL/301/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lite a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej, na okres 30 lat, nieruchomości gruntowych, położonych w Poniecu, będących własnością Gminy Poniec, oznaczonych w ewidencji gruntów Poniec – miasto numerami działek 889 o pow. 3.546 m2, 1088/1 o pow. 948 m2 i 1088/9 o pow. 2.256 m2, objętych księgą wieczystą KW Nr 20672, na rzecz Bractwa Kurkowego w Poniecu.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu określonego w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących