Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Numer uchwały: 13
Numer sesji: III
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR III /13/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm}, art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami { tekst Jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Poniec prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, opisanych w ewidencji gruntów miasta Poniec, jako działki: nr 641 (KW Nr 18778), nr 643/1 ( KW Nr 18778), nr 643/2 ( KW Nr PO1Y/11906/1), nr 642/2 (KW Nr P01Y/10644/9), nr 652 ( KW Nr 2475), nr 653 ( KW Nr 2475), nr 668/4 (KW Nr 13459), nr 669/6 (KW Nr 13459 – z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości na cele zabudowy jednorodzinnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących