Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Numer uchwały: 15
Numer sesji: III
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala,


§ 1. Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Jackowi Widyńskiemu wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900,00
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie 980,00
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.770,00
- 20% dodatek specjalny w kwocie 1.334,00
---------------------------------------------------
R a z e m 8.984,00
==============================

słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 7 grudnia 2010 roku.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących