Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2011

Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2011

Numer uchwały: 17
Numer sesji: III
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr III/17/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2011


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591ze zmianami) - oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2011 roku pomocy finansowej dla Gminy Piaski w kwocie 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich w zespole klasztornym na Świętej Górze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących