Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec.

UCHWAŁA Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec.

Numer uchwały: 21
Numer sesji: IV
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA Nr IV/ 21 /2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec.


Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 t. j. ze zmianami ) oraz § 23 Statutu Sołectw, Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do organów sołectw w gminie Poniec.

§ 2. Ustala się przewodniczących zebrań wyborczych, termin i miejsce zebrań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zasady wyborów sołtysów i rad sołeckich określają Statuty poszczególnych Sołectw.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectw, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących