Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście Poniec.

UCHWAŁA Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście Poniec.

Numer uchwały: 22
Numer sesji: IV
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA Nr IV/22/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście Poniec.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 t. j. ze zmianami) oraz § 11 Statutu Osiedla Miasta Ponieca, Rada Miejska w Poniecu uchwala:

§ 1. Zarządza się wybory do Zarządu Osiedla miasta Poniec, które odbędą się w dniu 29 marca 2011 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o godz. 18-tej.

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyborczego wyznacza się radnego Andrzeja Zielińskiego.

§ 3. Zasady wyborów członków Zarządu osiedla określa Statut Osiedla miasta Ponieca i Regulamin wyborów stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących