Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.

Numer uchwały: 24
Numer sesji: IV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Udziela się dotację celową Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011 na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w wysokości 15.000 zł. (piętnaścietysięcyzłotych) 

2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zawarcia pomiędzy Gminą Poniec a Powiatem Gostyńskim umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków o których mowa w ust.1. 

3.Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne gminy w 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących