Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr V/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 28 MARCA 2011 ROKU W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

UCHWAŁA nr V/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 28 MARCA 2011 ROKU W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

Numer uchwały: 29
Numer sesji: V
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA nr V/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
Z DNIA 28 MARCA 2011 ROKU

W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedziba w Lesznie za kwotę 5.775,- zł. (słownie: pięćtysięcysiedemsetsiedemdziesiątpięćzł.) tj. 7 (słownie: siedem) udziałów po 825 zł. każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących