Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR V/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR V/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Numer uchwały: 31
Numer sesji: V
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2011 roku pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 784.578 zł z przeznaczeniem na finansowanie drugiej części projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich”.

§ 2. Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanko bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących