Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Poniec lokalu Świetlicy Wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5

Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Poniec lokalu Świetlicy Wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5

Numer uchwały: 34
Numer sesji: V
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Poniec lokalu Świetlicy Wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Poniec lokalu Świetlicy Wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących