Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Numer uchwały: 35
Numer sesji: V
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr V/35/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 


Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45. poz. 236) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Powierza się Burmistrzowi Ponieca uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za skorzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznych. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr XV/132/2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.












Valid XHTML 1.0 Transitional



Informacja dla osób niesłyszących