Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska

Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska

Numer uchwały: 36
Numer sesji: V
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr V/36/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia na okres 30 lat ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska działek oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1188/1- droga wewnętrzna, 1182/2 – działka zabudowana i 1188/3 – grunt rolny, na cele oświatowe, kulturalne, społeczne, sportowe w tym między innymi z przeznaczeniem na przedszkole.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących