Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectwa Dzięczyna

UCHWAŁA Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectwa Dzięczyna

Numer uchwały: 37
Numer sesji: V
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA Nr V/ 37 /2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2011 r.


w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectwa Dzięczyna.


Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 t. j. ze zmianami ) oraz § 23 Statutu Sołectwa Dzięczyna, Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Zarządza się wybory do organów sołectwa Dzięczyna, które odbędą się w dniu 15 kwietnia br. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Dzięczynie.

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Dariusza Kielisia.

§ 3. Zasady wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Statut Sołectwa Dzięczyna.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących