Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Numer uchwały: 44
Numer sesji: VI
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr VI/ 44 /2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz.1493 ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących