Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec działek oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1190/1, 632/3, 1103, na rzecz Powiatu Gostyńskiego

Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec działek oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1190/1, 632/3, 1103, na rzecz Powiatu Gostyńskiego

Numer uchwały: 45
Numer sesji: VI
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr VI/45/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 kwietnia 2011

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec działek oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1190/1, 632/3, 1103, na rzecz Powiatu Gostyńskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6 pkt. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec działek oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr:
1. 1190/1 zapisaną w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00022462/6 o powierzchni 187 m2 ;
2. 632/3 zapisaną w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00022462/6 o powierzchni 20 m2 ;
3. 1103 zapisaną w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00030303/3 o powierzchni 753 m2 .

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 przekazane zostaną na rzecz Powiatu Gostyńskiego w celu realizacji inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4803P m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących