Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 27 MAJA 2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

UCHWAŁA NR VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 27 MAJA 2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Numer uchwały: 49
Numer sesji: VII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
Z DNIA 27 MAJA 2011

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2010, sprawozdaniem finansowym gminy Poniec za rok 2010, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2010, informacją o stanie mienia gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2010 r. i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, udziela się Burmistrzowi Ponieca absolutorium z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2010.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących