Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011 roku. w sprawie: utworzenia Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011 roku. w sprawie: utworzenia Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Numer uchwały: 51
Numer sesji: VII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr VII/51/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 maja 2011 roku.

w sprawie: utworzenia Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej, nadania aktu założycielskiego i statutu.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.),art 5 ust.2 pkt 1 i ust.5 oraz art. 58 ust. 1 , 2 ,6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm./ Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011roku Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej.

§ 2. Nadaje się akt założycielski Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3. Nadaje się statut Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących