Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 obręb Czarkowo stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 obręb Czarkowo stanowiącą własność prywatną.

Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 obręb Czarkowo stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 obręb Czarkowo stanowiącą własność prywatną.

Numer uchwały: 52
Numer sesji: VII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 obręb Czarkowo stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 
obręb Czarkowo stanowiącą własność prywatną.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1 art. 15 ust. 1i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 o pow. 500 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00022458/5 położonej w obrębie Czarkowo, będącej własnością Gminy Poniec, na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 o pow. 300 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00008227/3 położonej w obrębie Czarkowo będącej własnością prywatną.

§ 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuję się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamiennych nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących