Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Numer uchwały: 58
Numer sesji: VIII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr VIII/58 /2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2011

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 17 ust 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 132, poz.191 z późn. zm), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1.1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w celu kontynuowania spisu inwentaryzacyjnego mienia państwowego podlegającego komunalizacji w składzie:
1) Eugeniusz Nowak – Przewodniczący Komisji
2) Krystian Juśkiewicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3) Daniel Zborowski - Członek Komisji
4) Teresa Andrzejewska – Członek Komisji
5) Małgorzata Danielczak – Członek Komisji
6) Stanisław Machowski – Członek Komisji

§ 2. Zadaniem Komisji będzie sporządzenie wykazów kart komunalizacyjnych oraz dokumentacji niezbędnej w celu komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Poniec, zgodnie z uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc Uchwała nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących