Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Numer uchwały: 64
Numer sesji: IX
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr IX/64/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 15 lipca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej we wsi Łęka Mała, stanowiącej własność gminy Poniec,
celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 99/1 położonej we wsi Łęka Mała, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Poniec położoną we wsi Łęka Mała, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 100/3 o powierzchni 601 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Nr PO1Y/00026584/5.
2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących