Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR IX/65/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR IX/65/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 65
Numer sesji: IX
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR IX/65/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1594 ze zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w 2011 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 500.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”.
2.Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych w tym z dochodów z mienia i dochodów z podatków z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego bez określania kwoty, na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu niewykonania zobowiązania finansowego wynikającego z § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących