Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 roku w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 roku w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Numer uchwały: 67
Numer sesji: X
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr X/67/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 33 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 62, oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat lub do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki niezabudowane, w obrębie Ponieca zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00031929/4 oznaczone geodezyjnie jako działki nr:

- 1192/2 o pow. 743 m2 - 1193/9 o pow. 1047 m2
- 1192/3 o pow. 749 m2 - 1193/11 o pow. 1041 m2
- 1192/5 o pow. 910 m2 - 1193/12 o pow. 941 m2
- 1192/6 o pow. 1138 m2 - 1193/13 o pow. 1049 m2
- 1192/7 o pow. 1084 m2 - 1193/14 o pow. 900 m2
- 1192/8 o pow. 1122 m2 - 1193/15 o pow. 758 m2
- 1193/2 o pow. 1034 m2 - 1193/16 o pow. 860 m2
- 1193/3 o pow. 1138 m2 - 1193/17 o pow. 921 m2
- 1193/4 o pow. 1044 m2 - 1193/18 o pow. 1039 m2
- 1193/5 o pow. 1025 m2 - 1193/19 o pow. 988 m2
- 1193/6 o pow. 1081 m2 - 1193/20 o pow. 1257 m2
- 1193/7 o pow. 1297 m2 - 1193/21 o pow. 1059 m2
- 1193/8 o pow. 1138 m2 - 1193/22 o pow. 1169 m2

§ 2. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 15% ceny uzyskanej w przetargu, następne opłaty roczne – 1% tej ceny.

§ 3. Ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości w ten sposób, iż rozpoczęcie zabudowy nieruchomości ma nastąpić w terminie 18 miesięcy od daty nabycia a zakończenie zabudowy nieruchomości w terminie 42 miesięcy od daty nabycia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących