Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Numer uchwały: 69
Numer sesji: X
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr X/69/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu,

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej,
stanowiącej własność Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o powierzchni 1434 m2 , położonej w Poniecu, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1Y/00022462/6.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących