Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec

Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec

Numer uchwały: 73
Numer sesji: XI
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr XI/73/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów dla studentów Gminy Poniec zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Funkcje Komisji Stypendialnej powierza się Komisji Rady ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej , Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich,

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących