Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Poniec na lata 2011-2014”

UCHWAŁA Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Poniec na lata 2011-2014”

Numer uchwały: 75
Numer sesji: XI
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA Nr XI / 75 / 2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 października 2011r.


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Poniec na lata 2011-2014”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2004 Nr 162, poz. 1568, r. ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Poniec na lata 2011 - 2014”, zaopiniowany pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących