Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XI/78/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA NR XI/78/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Numer uchwały: 78
Numer sesji: XI
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR XI/78/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Ponieca, na poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących