Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 83
Numer sesji: XII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR XII/ 83 /2011
RADY MIEJSKIEJ w PONIECU
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 40, poz. 580).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących