Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Numer uchwały: 85
Numer sesji: XII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XII/85/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych
w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej, Gminnemu Centrum Kultury w Poniecu na cele statutowe, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowych, położonych w Poniecu, będących własnością Gminy Poniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 448 o pow. 2 870 m2 i 436/6 o pow. 286 m2, objętych księgą wieczystą KW Nr PO1Y/00031924/9, zabudowanych obiektem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu określonego w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących