Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Numer uchwały: 88
Numer sesji: XII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W Poniecu
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1 zmienia się treść § 1 uchwały nr V/31/2011Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, który otrzymuje brzmienie:

„§1. Postanawia się zaciągnąć w 2011 roku pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 478.535,85 zł z przeznaczeniem na finansowanie drugiej części projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących