Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/89/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XII/89/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR XII/89/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Kwotę 225.000 zł. (słownie: dwieściedwadzieściapięćtysięcyzłotych) pozostającą w dyspozycji Gminy Poniec z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 53/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 21.08.2006r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III w miejscowości Poniec”, przeznacza się na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne z zakresu ochrony środowiska pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie” realizowane przez zakład budżetowy gminy - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach.

§ 2. Przekazanie środków z tytułu umorzenia pożyczki dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach nastąpi w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne wskazane w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących