Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/275/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/275/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 90
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR XIII/90/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/275/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1594 ze zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXVI/275/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 380.000 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie” z tego 190.000 zł. w roku 2010 i 190.000 zł. w roku 2011.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących