Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023

Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023

Numer uchwały: 91
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr XIII/91/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w uchwale Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art.122.ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się sprostowania pomyłki, która wystąpiła w uchwale Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023 poprzez zmiany jak niżej:
1. Zmienia się treść załącznika nr 1 zmienianej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 zmienianej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących