Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych

Numer uchwały: 93
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA NR XIII/ 93 /2011
RADY MIEJSKIEJ w PONIECU
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych

 


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)


Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:
1. informację o gruntach w zakresie podatku rolnego dla osób wymienionych w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym jako załącznik Nr 1 do uchwały.
2. deklarację na podatek rolny dla podatników wymienionych w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym jako załącznik Nr 2 do uchwały.
3. informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczących podatku od nieruchomości dla osób wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako załącznik Nr 3 do uchwały.
4. deklarację na podatek od nieruchomości dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako załącznik Nr 4 do uchwały.
5. informację o lasach w zakresie podatku leśnego dla osób wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym jako załącznik Nr 5 do uchwały.
6. deklarację na podatek leśny dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym jako załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/218/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia
2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz
wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących