Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Poniec.

UCHWAŁA Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Poniec.

Numer uchwały: 99
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA Nr XIII/99/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu, uchwala co następuje:

§1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w 2012r. z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Poniec, a w szczególności na wybudowaniu i prowadzeniu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§2. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w §1 w wysokości odpowiadającej ilości zadeklarowanych miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu gminy Poniec.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących