Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Poniecu, z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania Projektu planu aglomeracji Krobia

Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Poniecu, z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania Projektu planu aglomeracji Krobia

Numer uchwały: 100
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Poniecu,
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zaopiniowania Projektu planu aglomeracji Krobia

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922)
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Pozytywnie opiniuje postanowienia projektu uchwały dotyczącej planu aglomeracji Krobia przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego obejmującej swym zasięgiem tereny gminy miejsko-wiejskiej Krobia zakończonej oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Rokosowie gmina Poniec.

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących