Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

UCHWAŁA nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

Numer uchwały: 107
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

UCHWAŁA nr XIV/107/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku
.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591ze zmianami) - oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2012 r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu do kwoty 441.702 zł. przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec polegających na:
1) remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych,
2) bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości Poniec w zakresie remontów, utrzymania czystości i porządku pasa drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej.
3) przebudowie odcinka chodnika w Szurkowie,
4) przebudowie odcinka chodnika w Rokosowie,
5) przebudowie odcinka chodnika w Drzewcach,
6) przebudowie skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących