Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Numer uchwały: 111
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIV/111/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonych w następujących obrębach geodezyjnych:
1) obręb Dzięczyna – działka o numerze ewidencyjnym 339/2 o pow.400 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00039342/1,
2) obręb Łęka Wielka – działka o numerze ewidencyjnym 175/21 o pow. 1.402 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00009858/2,
3) obręb Poniec - działka o numerze ewidencyjnym 681/15 o pow. 501 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW T.5K.221 PONIEC MIASTO,
4) obręb Poniec - działka o numerze ewidencyjnym 679/4 o pow. 707 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00026421/5,
5) obręb Wydawy - działka o numerze ewidencyjnym 854/8 o pow. 193 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW 26420,
6) obręb Żytowiecko - działka o numerze ewidencyjnym 315/4 o pow. 151 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00038060/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących