Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców

Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców

Numer uchwały: 112
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIV/112/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet
dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców.
Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami,) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady w wysokości 88%”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących