Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Numer uchwały: 115
Numer sesji: XV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XV/115 /2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości dziennych stawek opłaty targowej:
1) za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska – 22,00 zł
2) za sprzedaż z ręki, kosza, skrzyni lub wózka – 12,00 zł

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.
2. Wynagrodzenie dla inkasenta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ustala się w wysokości 30% pobranych i wpłaconych na konto gminy Poniec kwot.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/148/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących