Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XV/117/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janiszewie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, stanowiącej własność Gminy Poniec

Uchwała nr XV/117/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janiszewie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, stanowiącej własność Gminy Poniec

Numer uchwały: 117
Numer sesji: XV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr  XV/117/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janiszewie,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, stanowiącej własność Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości rolnej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 369 o powierzchni 1.4700 ha , położonej w Janiszewie, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 22449.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących