Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023

Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023

Numer uchwały: 120
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XVI/120/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec
na lata 2012-2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art.122.ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec poprzez zmianę brzmienia tytułu uchwały, zastępując wyrażenie „2023” wyrażeniem „2032”
2. Zmienia się treść załącznika Nr 1 w zakresie podanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika Nr 3 w zakresie podanym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 otrzymuje treść jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących