Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA

Numer uchwały: 122
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XVI/122/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICANa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA do kwoty 2.468.809,25 zł., z tego:
- w roku 2012 do kwoty 373.124,95 zł.,
- w roku 2013 do kwoty 1.049.989,96 zł.,
- w roku 2014 do kwoty 1.045.694,34 zł.,

na realizację przedsięwzięcia „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu”.
2.Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych w tym z dochodów z mienia i dochodów z podatków z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanko bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących