Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

Numer uchwały: 125
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr  XVI/125/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki w przedszkolach
dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Poniec świadczą bezpłatne usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki przez pięć godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 00do 13 00.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/154/92 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 16 grudnia 1992 roku w sprawie : zmian organizacyjnych przedszkola samorządowego w Poniecu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących