Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchylenia § 17 załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

UCHWAŁA NR XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchylenia § 17 załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Numer uchwały: 126
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XVI/126/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie uchylenia § 17 załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala:


§ 1. Uchyla się § 17 załącznika do uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących