Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8.

UCHWAŁA NR XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8.

Numer uchwały: 127
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XVI/127/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej
położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 o powierzchni 1600 m2, będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1Y/00031923/2.

§ 2. Opisana w § 1 nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących