Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

UCHWAŁA Nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Numer uchwały: 131
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA Nr XVI/131/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 154 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.219 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową w wysokości 63,06 zł/1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych celem kalkulacji kwoty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. Wyliczenie stawki jednostkowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących