Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 12/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 12/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Untitled

ZARZĄDZENIE NR 12/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 16 Luty 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami} oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy {Dz. U. z 1998 roku Nr 9, poz. 30}.

Zarządza się, co następuje:


§ 1

 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:Przewodniczący - Jacek Widyński
Wiceprzewodniczący - Zdzisław Ambroży
- Daniel Zborowski
- Danuta Roszak
- Jan Stachowiak

 1. Celem Komisji jest :


   • Przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniecu przy Kościelnej Nr 5, gmina Poniec, oznaczonej działką numer 198 o powierzchni 198 m2. (Przetarg Nr 1)

   • Przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnegi na sprzedaż na własność nieruchomości z rozpoczętą zabudową, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, gmina Poniec, oznaczonej działką numer 816/1 o powierzchni 4.367 m2. (Przetarg Nr 2)

   • Przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, gmina Poniec, oznaczonej działką numer 815/1 o powierzchni 4.500 m2. (Przetarg Nr 3)

   • Przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, gmina Poniec, oznaczonej działką numer 130/9 o powierzchni 1.38.78 ha. (Przetarg Nr 4)§ 2


Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie przetargu zgodnie z regulaminem przetargu, poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,

 2. sporządzenie protokołu z przetargu.


§ 3

Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie