Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

UCHWAŁA Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

Numer uchwały: 136
Numer sesji: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA Nr XVII/136/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 kwietnia 2012

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póź. zm) art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1, art 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z póź. zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/201/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących